Delovna terapija

Delovna terapija je ocenjevanje in zdravljenje ljudi vseh starosti, ki imajo fizične ali mentalne probleme, in to s posebno izbranimi in stopnjevanimi aktivnostmi, z namenom pomagati bolnikom doseči najvišjo stopnjo funkcionalnosti in neodvisnosti na vseh področjih življenjskih aktivnosti. Ta področja vključujejo osebno samostojnost, zaposlitev, rekreacijo in aktivnosti prostega časa ter medčloveške odnose.V VI-DA studiu imamo dobro opremljen prostor za funkcionalno delovno terapijo.

Niti uspešna operacija ne fizioterapija ne bosta tako učinkoviti, če zdravljenje z delovno terapijo ne bo naravnano v ponovno uveljavitev delovanja roke. To dosega delovni terapevt z aktivnostmi, pri katerih bolnik uporablja namensko oblikovane pripomočke. Ob njihovi pomoči pa se temeljna funkcija roke in ustrezen gib začneta spet vračati.

Veliko gibov počnemo ljudje povsem avtomatično, bolniki pa jih zaradi bolezni ali poškodbe ne morejo opravljati. Zato se usmerimo na prizadeto funkcijo in s pravilnim ponavljanjem gibov povečujemo obseg le-teh. Pod nadzorstvom, pozneje pa tudi sam doma, izvaja pacient potrebne aktivnosti za povečanje obsega giba, za koordinacijo, poglavitna pa sta ciljni gib in prijem. S povečevanjem spretnosti, koordinacije in mišične moči lahko pride zaradi poškodbe »pozabljeni« gib spet v podzavest.

V VI-DA studiu pri pacientu najprej opravimo meritve in pričnemo s tistimi terapevtskimi aktivnostmi, ki jih ne more opravljati. Tako lahko pacient postopoma obnavlja temeljne prijeme, gibljivost, koordinacijo, obseg giba, spretnost in moč. Z vadbo se povečuje čas izvajanja aktivnosti, teža obremenitve in obseg giba roke.

KDAJ PRIČETI Z DELOVNO TERAPIJO?

Zdravnik bi moral napotiti bolnika v delovno terapijo že v zgodnji fazi, takoj po operativnem posegu, namestitvi mavčne obloge, po odstranitvi šivov ali ko je to glede na postavljeno diagnozo mogoče. Delovni terapevt potem svetuje poškodovancu, kako naj uporablja roko, koliko in kaj sme delati, tako da pacient roke bodisi ne preobremenjuje bodisi ne zanemarja preveč. KDO LAHKO PREDPIŠE DELOVNO TERAPIJO?

Delovno terapijo roke, ki je sestavni del rehabilitacije po poškodbah, degenerativnih boleznih rok ali operativnem posegu, lahko predpiše osebni zdravnik ali specialist na delovni nalog, saj je VI-DA studio pridobil potrebno koncesijo za opravljanje teh storitev za celo Slovenijo.

KO DOBITE DELOVNI NALOG NAM GA PROSIMO SLIKATE OZ. SKENIRATE – OBE STRANI ter pošljete na narocila@vidastudio.si
ali ga prinesete osebno. na podlagi tega dobite datum terapije oz izdelave opornice.

NAVODILA ZA KLIENTE DELOVNE TERAPIJE

Pri prvem obisku prinesite s seboj zdravstveno kartico, delovni nalog, izvide specialista oz. komisije ter sobne copate. Vse, ki boste imeli terapijo z ledom ali kopeli, prosim, da na vsako terapijo prinašate s seboj brisačo.
ZDR. KARTICO IMEJTE S SEBOJ PRI VSAKEM OBISKU!

1.Prosimo Vas, da nas pred terapijo obvestite o težjih boleznih ali zdravstvenih težavah.
2.Na terapijo prihajajte ob dogovorjeni uri. Terapija traja eno (1) uro, če se ne dogovorimo drugače.
3.O spremembi časa prihodov, o odsotnosti in o prenehanju terapije se dogovarjajte samo s terapevtom.
4.Prosimo vas, da se držite dogovorjenih terminov. Morebitne odsotnosti pravočasno najavite (najkasneje 24 ur prej). Opravičeni so izostanki zaradi bolezni, obiska zdravnika, sodnega pozivi, ipd. V primeru pogostih neopravičenih izostankov in spreminjanju dogovorjenih terminov, se o tem obvesti vašega osebnega zdravnika. V takšnem primeru lahko prenehamo z izvajanjem terapije in sprejmemo drugega čakajočega klienta.
5.V času rehabilitacije ni možnosti izostanka zaradi letnega dopusta.
6.Obrazec za potne stroške (če ste do njih upravičeni)Vam lahko izda osebni zdravnik; obrazec predložite pri vsakem obisku terapije.

ZZZS nam odobri samo določeno število opravljenih terapij. Zato lahko sprejmemo le omejeno število pacientov na mesec oz leto.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših čakalnih dobah

Zakon o pacientovih pravicah

8.Za osebnega zdravnika ali specialista Vam lahko izstavim potrdilo o obiskovanju terapij.

K delovni terapiji prištevamo aktivnosti, s katerimi si boste ob pomoči različnih terapevtskih pripomočkov pridobili večjo gibljivost, koordinacijo in spretnost ter izboljšali in povečali mišično moč prizadete roke.

Namen delovne terapije je, da bi čim bolj funkcionalno usposobili prizadeto roko.

Terapevt vas bo seznanil s pripomočki in načinom izvajanja vaj. Pri vajah ni pomemben pripomoček, ampak cilj, ki ga želimo doseči. Večkrat na dan izvajajte vaje tudi doma, dokler ne boste začutili zmerne utrujenosti in bolečine.

Ne izvajajte vaj, za katere se niste dogovorili s terapevtom!

Izvajanje pretežkih ali nepravilnih vaj je za prizadeto roko lahko škodljivo.

Delovna terapija komentarji