Facebook pixel

Pravna obavijest

Pravna obavijest i autorska prava

VI-DA Studio d.o.o. zadržava autorska prava na sadržaj koji je objavljen na našim internetskim stranicama. Sadržaj naših internetskih stranica nije dozvoljeno mijenjati, odnosno koristiti na internetskim stranicama drugih tvrtki. Sadržaj se ne smije koristiti za javne i komercijalne svrhe.

VI-DA Studio d.o.o. zadržava pravo na promjenu bilo kojeg dijela internetske stranice i brisanje bez prethodne obavijesti. Dozvoljeno je da do internetske stranice www.vidastudio.si napravite link, ukoliko pritom uključite natpis VI-DA Studio ili logotip VI-DA Studio. Na drugim internetskim mjestima je inače bez dozvole tvrtke VI-DA Studio d.o.o. zabranjeno objavljivati, reproducirati, distribuirati ili bilo kako drugačije koristiti logotip tvrtke i/ili grafiku s internetske stranice.

Sve sadržaje koji su objavljeni na internetskim stranicama vlasništvo su tvrtke VI-DA Studio d.o.o. i njenih ugovornih partnera. Sva autorska djela zaštićena su nastankom i nije ih potrebno posebice označavati. Zabranjena je reprodukcija, distribucija, praćenje i javno prikazivanje i emitiranje, te ostali oblici korištenja autorskog djela.

Informacije na našim internetskim stranicama pripremljene su s velikom pažnjom. Naša tvrtka ne preuzima odgovornosti uporabe bilo kojeg dijela za različite svrhe. Uporaba sadržaja koji je objavljen na našim internetskim stranicama provodi se na vlastitu odgovornost korisnika.

Preuzimanje programa i podataka s naših internetskih stranica provodi se na vlastitu odgovornost. Naša tvrtka ne odgovara za eventualnu štetu, koja bi mogla nastati pri uporabi datoteka i podataka s naših internetskih stranica. Također, ne odgovaramo za eventualne računalne viruse, koji mogu nastati kao rezultat preuzimanja datoteka ili podataka s naših internetskih stranica.

Internetske stranice također sadrže i linkove do internetskih stranica drugih tvrtki u svrhu omogućavanja pristupa do dodatnih izvora informacija. Naša tvrtka ne odgovara za sadržaj na povezanim internetskim stranicama drugih tvrtki, a ukoliko bude ustanovljeno da je ovakav sadržaj obmanjujući, te linkove ćemo prekinuti odmah kada to bude tehnički moguće.

Internetski link na europsku internetsku platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na linku: https://webgate.ec.europa.eu/.

Zaštita podataka

Vlasnik internetske stranice (VI-DA Studio d.o.o.) jamči zaštitu osobnih podataka koji će biti korišteni isključivo u svrhe obavještavanja u vezi s narudžbinom (u slučaju da posjetitelj obavi kupnju u internetskoj trgovini) i slanja reklamnog gradiva. Vlasnik jamči da će podaci posjetitelja i korisnika biti upotrijebljeni samo u svrhu nesmetanog provođenja narudžbi i neće biti predati trećoj osobi.

U slučaju problema odnosno nejasnosti pri korištenju internetskog mjesta, vlasnik  internetskog mjesta zadržava pravo na kontakt s potrošačem putem sredstava daljinske komunikacije.

Posjetitelj s provedenom registracijom dozvoljava vlasniku internetskog mjesta prikupljanje i korištenje osobnih podataka koje unosi pri registraciji. Svi podaci koje posjetitelj navede pri registraciji namijenjeni su isključivo poslovanju ponuđača, koji ih ne prosljeđuje u druge svrhe ili trećoj osobi. Trajno pohranjujemo podatke koje posjetitelj unosi prilikom registracije u naš računalni sistem, koji je odgovarajuće osiguran i zaštićen. U slučaju eventualnog “upada” u računalni sistem, ne snosimo odgovornost!

Ograde

VI-DA Studiio d.o.o. pokušava što bolje brinuti i osiguravati ažurnost i pravilnost podataka, ali ne jamči za točnosti podataka na internetskoj stranici i ne odgovara za sadržaj vanjskih internetskih stranica do kojih možete doći preko objavljenih linkova na internetskim stranicama www.vidastudio.si.

Upozorenje

Podaci na internetskim stranicama isključivo su informativnog značaja i ne mogu zamijeniti stručno mišljenje liječnika. U slučaju da se osjećate bolesno, potražite liječničku pomoć!

Za sve dodatne informacije molimo vas pozovite nas ili nam pišite.