Delovna terapija je ocenjevanje in zdravljenje ljudi vseh starosti, ki imajo fizične ali mentalne probleme, in to s posebno izbranimi in stopnjevanimi aktivnostmi, z namenom pomagati bolnikom doseči najvišjo stopnjo funkcionalnosti in neodvisnosti na vseh področjih življenjskih aktivnosti. Ta področja vključujejo osebno samostojnost, zaposlitev, rekreacijo in aktivnosti prostega časa ter medčloveške odnose.V VI-DA studiu imamo dobro opremljen prostor za funkcionalno delovno terapijo.

Niti uspešna operacija ne fizioterapija ne bosta tako učinkoviti, če zdravljenje z delovno terapijo ne bo naravnano v ponovno uveljavitev delovanja roke. To dosega delovni terapevt z aktivnostmi, pri katerih bolnik uporablja namensko oblikovane pripomočke. Ob njihovi pomoči pa se temeljna funkcija roke in ustrezen gib začneta spet vračati.

Veliko gibov počnemo ljudje povsem avtomatično, bolniki pa jih zaradi bolezni ali poškodbe ne morejo opravljati. Zato se usmerimo na prizadeto funkcijo in s pravilnim ponavljanjem gibov povečujemo obseg le-teh. Pod nadzorstvom, pozneje pa tudi sam doma, izvaja pacient potrebne aktivnosti za povečanje obsega giba, za koordinacijo, poglavitna pa sta ciljni gib in prijem. S povečevanjem spretnosti, koordinacije in mišične moči lahko pride zaradi poškodbe »pozabljeni« gib spet v podzavest.

      

V VI-DA studiu pacienta najprej preizkusimo in se lotimo tistih terapevtskih aktivnosti, ki jih ne more opravljati. Tako lahko pacient postopoma obnavlja temeljne prijeme, gibljivost, koordinacijo, obseg giba, spretnost in moč. Z vadbo se povečuje čas izvajanja aktivnosti, teža obremenitve in obseg giba roke.

KDAJ PRIČETI Z DELOVNO TERAPIJO?

Zdravnik bi moral napotiti bolnika v delovno terapijo že v zgodnji fazi, takoj po operativnem posegu, namestitvi mavčne obloge, po odstranitvi šivov ali ko je to glede na postavljeno diagnozo mogoče. Delovni terapevt potem svetuje poškodovancu, kako naj uporablja roko, koliko in kaj sme delati, tako da pacient roke bodisi ne preobremenjuje bodisi ne zanemarja preveč. KDO LAHKO PREDPIŠE DELOVNO TERAPIJO?

Delovno terapijo roke, ki je sestavni del rehabilitacije po poškodbah, degenerativnih boleznih rok ali operativnem posegu, lahko predpiše osebni zdravnik ali specialist na delovni nalog, saj je VI-DA studio pridobil potrebno koncesijo za opravljanje teh storitev za celo Slovenijo.

NAVODILA ZA KLIENTE DELOVNE TERAPIJE

1.Pri prvem obisku prinesite s seboj zdravstveno kartico, delovni nalog, izvide specialista oz. komisije.
2.Prosim Vas, da me pred terapijo obvestite o težjih boleznih ali zdravstvenih težavah.
3.Bodite pozorni na veljavnost napotnic-ce prekoračite rok veljavnosti, boste morali terapijo plačati sami.
4.Na terapijo prihajajte ob dogovorjeni uri. Terapija traja eno (1) uro, če se ne dogovorimo drugače.
5.O spremembi časa prihodov, o odsotnosti in o prenehanju terapije se dogovarjajte samo s terapevtom.
6.Upoštevajte uro in dan, ko ste naročeni na terapijo.
7.Opravičite vsako odsotnost ali sporočite vzrok in predviden čas odsotnosti.
8.Daljšo odsotnost (več kot tri dni) lahko odobri samo osebni zdravnik ali specialist.
9.Vse, ki imate terapijo z ledom, prosim, da prinesete brisačo s seboj.
10.V času rehabilitacije ne morete koristiti letnega dopusta.
11.Sporočite, kdaj vam specialist ali osebni zdravnik zaključi zdravljenje.
12.Obrazec za potne stroške (če ste do njih upravičeni) Vam lahko izda osebni zdravnik; obrazec mi predložite zadnji teden v mesecu.
13.Ker nam ZZZS nakazuje določeno mesečno kvoto denarja, lahko sprejmemo mesečno le omejeno število pacientov in je zato tudi čakalna doba različna.
14.Za osebnega zdravnika ali specialista Vam lahko izstavimo potrdilo o obiskovanju terapije.
Če ste pri Adriaticu zavarovani nadstandardno, lahko koristite samoplačniške storitve (delovni nalog Vam izda osebni zdravnik).V tem primeru Vam stroške povrne zavarovalnica.

K delovni terapiji prištevamo aktivnosti, s katerimi si boste ob pomoči različnih terapevtskih pripomočkov pridobili večjo gibljivost, koordinacijo in spretnost ter izboljšali in povečali mišično moč prizadete roke.

Namen delovne terapije je, da bi čim bolj funkcionalno usposobili prizadeto roko.

Terapevt vas bo seznanil s pripomočki in načinom izvajanja vaj. Pri vajah ni pomemben pripomoček, ampak cilj, ki ga želimo doseči. Večkrat na dan izvajajte vaje tudi doma, dokler ne boste začutili zmerne utrujenosti in bolečine.

Ne izvajajte vaj, za katere se niste dogovorili s terapevtom!

Izvajanje pretežkih ali nepravilnih vaj je za prizadeto roko lahko škodljivo.

Komentarji strank